Schakel 3

In schakelklas 3 zitten kinderen van 9 tot 13 jaar. Zij komen uit verschillende landen zoals Syrië, Polen, Eritrea, Afganistan of Brazilië. De kinderen wonen allemaal in de buurt van de school en komen met de fiets of worden gebracht met de taxi.

Een dag in de schakelklas:

Het belangrijkste in de schakelklas is het leren van de Nederlandse taal. Hiervoor gebruiken wij verschillende methodes:

  • Logo 3000                                  Woorden leren met behulp van woordkaarten.
  • Veilig stap voor stap                 Leren spellen en lezen.
  • Horen, zien en schrijven          Woorden horen, lezen en schrijven.
  • Zien is snappen                         Goede zinnen maken met behulp van kleuren.
  • Taal op maat                               Nog meer Nederlands leren na de methode VSVS.
  • Spelling op maat                        Na VSVS kern 7 nog meer spellingslessen.

Wij maken dagelijks gebruik van woordkaarten met illustraties of foto’s van de betreffende woorden rond een thema. De woorden herhalen we dagelijks een aantal keer. Door gebruik van diverse werkvormen en spelletjes onthouden de leerlingen de woorden.

Taal en rekenen worden op eigen niveau aangeboden. Dat kan groep 3 niveau zijn, maar ook groep 8 niveau. We werken met maximaal 4 verschillende taal- en rekengroepen. Dagelijks werken 2 groepen aan een zelfstandig te verwerken les, terwijl de andere groepen instructie krijgen. De volgende dag is dat andersom.

Wij besteden ook aandacht aan schrijven, wereldoriëntatie, gymnastiek, handvaardigheid en muziek. En natuurlijk wordt er plezier gemaakt, zodat elk kind zich veilig en vertrouwd voelt op school!