Schakel 1

Welkom in Schakelgroep 1.

Onze groep is druk aan het werk over het thema ‘Vervoer, verkeer en reizen’. We leren er veel woorden uit Logo 3000 over en maken mooie zinnen.

Ook knutselen en schilderen we er natuurlijk over en lezen leuke boeken.

Ook leren we lezen en gebruiken om extra te oefenen het computerprogramma  ‘Zoem’.