Ouderbetrokkenheid op De Wissel

Het team van de Wissel vindt het fijn als ouders betrokken zijn bij het naar school gaan van hun kind. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de eigen achtergrond en cultuur van de ouders. We zien graag dat ouders hun kinderen naar school brengen en zodat het mogelijk is om kennis te maken met de teamleden en als het nodig is even te overleggen.

U bent van harte welkom om even te kijken in de school.

Als team zorgen we tijdens het schooljaar voor een aantal vaste activiteiten om contact met ouders te hebben. Iedere 10 weken verzorgen we een informatiemoment, hierin leggen we uit hoe het onderwijs in de groep van uw kind en onze school eruit ziet.

Daarnaast is er 2 keer per jaar een rapport waarover we met ouders een gesprek voeren over het geen daar in staat. Tussen door bent u van harte welkom om vragen te stellen of komt de leerkracht naar u mocht het nodig zijn. Daar waar contact heel lastig is door de taalbarrière, maar wel noodzakelijk is, proberen we een tolk te betrekken.

Verder besteden we aandacht aan samen vieren en beleven door voorstellingen te verzorgen door onze leerlingen.Hierin laten kinderen dingen zien, horen, spelen toneel en zingen of dansen we met z'n allen. Hierbij nodigen we ouders altijd van harte uit!

Ook bij cultuur specifieke activiteiten willen we ouders zoveel mogelijk mee laten genieten. Bij de opening van het Sinterklaasfeest, de afsluiting van het Kerstfeest, de Nieuwjaarsproost en de Koningsspelen zorgen we voor een programma waarbij ouders van harte welkom zijn.