Groep roze

Groep roze

 

In groep roze zitten kinderen van 6 en 7 jaar. Sommigen zijn al een tijdje in Nederland en spreken al een beetje Nederlands.

Anderen zijn net nieuw en kennen de taal nog niet.

Op de Wissel ligt de nadruk op het woordenschatonderwijs.

In groep roze wordt hieraan gewerkt middels het gebruik van prentenboeken, die passen binnen onze thema’s. Ook maken we gebruik van wereld voor woorden. Om de woorden te leren onthouden worden verschillende coöperatieve werkvormen gebruikt. Daarnaast geven we ook klanklessen. Ook wordt aanvankelijk taal/lezen, schrijven en rekenen aangeboden. We spelen regelmatig buiten en gaan gymmen. Creatief bezig zijn doen we met handvaardigheid, muziek en drama. Soms doen we dit in samenwerking met Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

De groepssamenstelling wijzigt regelmatig door in- en uitstroom van  leerlingen. Een enkele keer komt het voor dat een kind het Nederlands zo goed beheerst, dat hij of zij geplaatst wordt op een reguliere basisschool.