Groep rood

Groep rood is een instroomgroep voor kinderen van 10 t/m 13 jaar. Zij verblijven sinds kort in Nederland en wonen op dit moment op het AZC in Luttelgeest.

Er zijn grote verschillen tussen de kinderen. Er zijn kinderen die in het land van herkomst onderwijs hebben genoten. Maar er zijn ook kinderen met weinig onderwijservaring. Sommige kinderen kunnen al wat Nederlands begrijpen, anderen nog nauwelijks iets. Daarom kijken wij goed naar ieder kind en bieden wij ons onderwijs op verschillende niveaus aan.


Een groot deel van de dag zijn wij bezig met mondeling Nederlands. Daarnaast bieden we ook, net als in een reguliere bovenbouwgroep, rekenen, schrijven, spelling, muziek en dans, creatieve vakken, sport en wereldoriëntatie aan. 

Veiligheid, vertrouwen en plezier staat voorop in onze school en dus ook in groep rood.