Groep paars

In groep paars zitten de oudste kinderen van de middenbouw, van ongeveer 7, 8 of 9 jaar oud. 
De meeste kinderen moeten de Nederlandse taal nog leren begrijpen. Soms zijn de kinderen al een tijdje in Nederland en begrijpen ze al een beetje Nederlands. Sommige kinderen hebben al een begin gemaakt met het leren lezen en schrijven. 
Naast Nederlands, lezen, schrijven en rekenen, wordt in deze groep ook wat meer aandacht besteed aan spelling. Ook is er tijd voor knutselen, gymnastiek muziek en zwemles.

Elke dag leren we in de kring nieuwe Nederlandse woorden. Daarna gaan we lezen en na de pauze verder met rekenen. In de middagen is er vaak tijd voor creatieve vakken en het verder oefenen van nieuw geleerde woorden.