Groep oranje

Groep oranje

In groep oranje zitten kinderen van 6 en 7 jaar. Sommigen zijn al een tijdje in Nederland en spreken al een beetje Nederlands. Anderen zijn net nieuw en kennen de taal nog niet.

Op de Wissel ligt de nadruk op het woordenschatonderwijs. In groep oranje gebruiken we hierbij prentenboeken, die passen binnen onze thema’s. Daarnaast geven we ook klanklessen. Ook wordt aanvankelijk lezen, spellen, schrijven en rekenen aangeboden. We spelen regelmatig buiten en gaan gymmen en zwemmen. Creatief bezig zijn doen we met knutselen, muziek en zingen.

De groepssamenstelling wijzigt regelmatig door instroom van nieuwe leerlingen en vertrek van kinderen naar een andere woning en een nieuwe school. Een enkele keer komt het voor dat een kind het Nederlands zo goed beheerst, dat hij of zij geplaatst wordt op een reguliere basisschool.