Groep groen

In groep Groen zitten kinderen van 5 en 6 jaar. De één is al aan tijdje in Nederland en spreekt al wat Nederlands, de ander is net nieuw in Nederland en kent de taal nog helemaal niet. Wat bij ons erg belangrijk is, is dat elk kind welkom is in de groep. Veiligheid, vertrouwen en plezier in school zijn de basis van waaruit wij werken.

De nadruk ligt op het woordenschatonderwijs. Dit doen we aan de hand van prentenboeken die passen binnen het thema waar we op dat moment aan werken.

Daarnaast geven we ook klanklessen. We zijn bezig met voorbereidend rekenen, lezen en spellen. De kinderen leren op een speelse, concrete wijze de Nederlandse taal.

Buiten spelen en bij slecht weer gymmen in ons speellokaal hoort er natuurlijk ook bij. Net als creatief bezig zijn, muziek en zingen.

Het dagprogramma komt qua opbouw overeen met een reguliere kleutergroep, maar de invulling van ons aanbod verschilt wel.

De groepssamenstelling wijzigt regelmatig door instroom van nieuwe leerlingen en het vertrek van leerlingen naar een andere woning, een ander AZC of een ander land. Een enkele keer stromen er kinderen door naar groep Oranje, dit gebeurt als deze kinderen toe zijn aan een meer gestructureerd aanbod van lezen, schrijven en rekenen. Ook komt het voor dat een kind het Nederlands zo goed beheerst, dat hij of zij geplaatst wordt op een reguliere basisschool in de buurt.