Groep grijs

Groep grijs is een instroomgroep voor kinderen van 11 t/m 13 jaar. Zij verblijven sinds kort in Nederland en wonen op dit moment op het AZC in Luttelgeest.

Er zijn grote verschillen tussen de kinderen. Er zijn kinderen die in het land van herkomst onderwijs hebben genoten. Maar er zijn ook kinderen met weinig onderwijservaring. Sommige kinderen kunnen al wat Nederlands begrijpen, anderen nog nauwelijks iets. Daarom kijken wij goed naar ieder kind en bieden wij ons onderwijs op verschillende niveaus aan.
Een groot deel van de dag zijn wij bezig met mondeling Nederlands. Daarnaast bieden we ook, net als in een reguliere bovenbouwgroep, rekenen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie aan.
Veiligheid, vertrouwen en plezier staat voorop in onze school en dus ook in groep grijs! (zie foto)

Op de foto zijn de kinderen bezig met het bouwen van de hoogste spekjestoren.