Groep geel

Groep Geel is een groep voor leerlingen van vier en vijf jaar. De één is al een tijdje in Nederland en spreekt al wat Nederlands, de ander is net nieuw in Nederland en kent de taal nog helemaal niet.

Het dagprogramma komt qua opbouw overeen met een reguliere kleutergroep (instroomgroep/groep 1), maar de invulling van ons aanbod verschilt wel.

De nadruk ligt hier heel duidelijk op woordenschatonderwijs. Met prentenboeken, passend in ons thema-aanbod,  leren we de kinderen op speelse en concrete wijze de Nederlandse taal. In groep Geel is dat de basis. Kinderen spreken na een periode in deze groep uiteraard nog geen volzinnen,  maar de meesten kunnen in korte zinnetjes duidelijk maken wat ze willen en bedoelen. In deze groep ontstaat de eerste in het Nederlands gesproken communicatie met de leerkracht en klasgenootjes. Het is een bijzonder proces in een smeltkroes van talen en culturen.

Naast dit zeer intensieve taalaanbod houden we ons bezig met alles waar een Nederlandstalige kleuter zich ook mee bezighoudt zoals het voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen, muziek, sport, sociale vaardigheden en andere creatieve vaardigheden.

De groepssamenstelling wijzigt regelmatig door instroom van nieuwe leerlingen en het vertrek van kinderen naar een andere woning, een ander AZC of een ander land.

Een enkele keer stromen er kinderen door naar groep groen, dit gebeurt als een vijfjarige toe is aan een verdieping in het aanbod op kleuterniveau (groep 2).