Groep blauw

Groep blauw is een instroom groep voor kinderen van 7 of 8 jaar oud.

Sommige kinderen kunnen al wat Nederlands begrijpen en praten , maar de meeste kinderen kunnen dat nog niet. Een aantal kinderen hebben in het land van herkomst geen onderwijs gehad. Hierdoor zijn er grote verschillen in onderwijsbehoefte.  Het eerste doel in groep blauw is om de kinderen een veilige plek te bieden waar in ze in alle rust weer kind mogen zijn. Daarna proberen we de kinderen die soms nog nooit naar school zijn geweest te laten wennen aan het schoolse leven. Natuurlijk is een van de speerpunten het aanleren van mondeling Nederlands. Maar ook taal, schrijven, rekenen en spelling zie je op ons weekplan terug.

Omdat veel kinderen traumatische dingen hebben meegemaakt is er veel ruimte om plezier te maken om zo de stress uit het kind te halen. Lekker sporten, zwemmen, zingen, dansen,  grapjes maken, lachen en knutselen.