Schoolregels

De schoolregels in plaatjes


Stuur uw kind op tijd naar school. Doe dit 's morgens om 8.15 uur en 's middags om 12.45 uur. Eerder is niet wenselijk. Wanneer uw kind twee keer te laat komt, mag hij/zij een dagdeel niet naar school. Komt uw kind vaak te laat, dan wordt u hierover door de directeur aangesproken.


Als uw kind niet op school kan komen (ziek, naar de dokter, naar de tandarts), meldt u dat dan even op school bij de leerkracht of de directeur. U kunt ook vóór 8.30 uur naar school bellen, het telefoonnummer is 0527 202006.


Geef uw kind een boterham en drinken (voor in de pauze) mee naar school. Geen geld, snoep, chips of cola.


Als het erg slecht weer is stuurt u uw kind zo laat mogelijk naar school.


Uw kind moet elke dag naar school. Uw kind is leerplichtig. Kom door de juiste deur binnen.


De groepen geel, groen en blauw gebruiken de zij-ingang.


De groepen paars, roze, oranje rood, wit en grijs gebruiken hoofdingang.


De jassen en tassen hangen de kinderen aan de kapstok.


Tijdens de pauze blijven de kinderen op het plein. Wanneer de pauze afgelopen is, zetten de kinderen de speelmaterialen bij de buitenberging.